Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ylva Persson Statsveterinär, docent ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

SLU

Växa i Sverige

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/Avslut

2013 - 2017

Kan klövspaltsinflammation hos mjölkkor framgångsrikt behandlas med lokalt administrerat salicylsyra?

Foto: Foto: SVA

Syftet med denna studie är att utvärdera om lokalt administrerad salicylsyra har samma behandlingseffekt som intramuskulärt administrerat penicillin vid behandling av klövspaltsinflammation hos mjölkkor.

Klövspaltsinflammation är en vanlig sjukdom hos mjölkkor. Standardbehandlingen består oftast av penicillin som ges intramuskulärt.  Det förekommer att klövspaltsinflammationer behandlas med salicylsyra direkt i klövspalten. Det finns dock inget registrerat preparat för lokal behandling och behandlingseffekten är inte vetenskapligt utvärderad.

Vid intramuskulär behandling behandlas hela kon, vilket leder till att större mängd antibiotika används och att risken för resistensutveckling ökar.  Dessutom kan injektioner påverka djurvälfärden negativt. Om lokalbehandling med salicylsyra visar sig vara lika effektivt som intramuskulär behandling skulle det vara ett mer ekonomiskt och djurvänligt alternativ med mindre påverkan på resistensutveckling och miljö.

Se gärna denna video i vilken Ylva Persson, bitr statsveterinär och forskare vid SVA, berättar om försök med att lokalt behandla klövspaltsinflammation med salicylsyra istället för med penicillin.

Läs mer

A Case-Series Report on The Use of a Salicylic Acid Bandage as a Non-Antibiotic Treatment for Early Detected, Non-Complicated Interdigital Phlegmon in Dairy Cows (2019)

Sidan granskades senast : 2024-01-18