Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ylva Persson Statsveterinär, docent ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Jordbruksverket

Folkhälsomyndigheten

Finansiär

EU

Start/Avslut

2019 - 2022

Djurslag

Gris

Nötkreatur

Medlemmar

Annette Backhans

Marie Sjölund

Ylva Persson

Latohop - Stöd till Lettland för tillämpning av den nationella One health-handlingsplanen mot antibiotikaresistens

Foto: Folkhälsomyndigheten

Ett tvåårigt projekt startade i slutet av året där Sverige, med stöd av EU-medel, stöder Lettlands arbete med att tillämpa sin nationella One health-handlingsplan mot antibiotikaresistens. Projektet, som leds av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket, omfattar både konkreta verktyg för arbete mot antibiotikaresistens och aktiviteter för att utveckla samverkan mellan sektorer i Lettland samt förbättra kommunikation och informationsdelning mellan sektorer. Inom projektet kommer samarbetsparterna ta fram en långsiktig plan för det fortsatta arbetet i Lettland efter att projektet avslutats. SVA är delaktiga i djurdelen av projektet.

Dokument som delats under projektet (i pdf-format)

Sidan granskades senast : 2023-01-31