Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ylva Persson Statsveterinär, docent ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

SLU

Finansiär

Sida

Start/Avslut

2019 - 2019

Djurslag

Nötkreatur

Mastit hos mjölkkor i Rwanda: prevalens, etiologi, epidemiologi och mjölkkvalitet

Foto: Ylva Persson SVA

Detta doktorandprojekt leds av SLU och är finansierat av Sida. SVA och Rwandas universitet är samarbetspartners. Projektet syftar till att undersöka förekomst av och riskfaktorer för subklinisk mastit hos mjölkkor i Rwanda samt etiologiska agens och deras antibiotikaresistens. Vidare kommer en av delstudierna att särskilt fokusera på mjölkkedjan och juverhälsans inverkan på mjölkkvaliteten. Dessutom kommer en del av de mastitorsakande patogenerna att gensekvenseras för att öka kunskapen om deras spridningsmönster.

Läs mer

Mastitis in dairy cows in Rwanda : prevalence, aetiology, antimicrobial resistance, molecular epidemiology and effects on milk quality, doktorsavhandling 2019 


Sidan granskades senast : 2024-01-18