Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Oskar Nilsson
Oskar Nilsson Antibiotikaexpert, laboratorieveterinär oskar.nilsson@sva.se 018-67 42 62

Huvudman

SVA

Finansiär

KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien

Start/Avslut

2014 - 2014

Sekvensering av Enterococcus faecium plasmider som bär på vankomycinresistens samt nedsatt känslighet för narasin

I projektet ska ett antal plasmider från olika isolat av vankomycinresistenta Enterococcus faecium sekvenseras. Flera av dessa plasmider bär både på vankomycinresistens samt nedsatt känslighet för narasin. Främsta syftet är att få ökad kunskap om vad nedsatt känslighet för narasin beror på men eventuellt även bättre förståelse för varför vankomycinresistens finns kvar bland E. faecium hos svensk kyckling.

Sidan granskades senast : 2014-01-10