Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Ylva Persson Statsveterinär, docent ylva.persson@sva.se 018-67 41 62

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Svenska djurhälsovården

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Start/Avslut

2013 - 2014

Subklinisk juverinflammation hos får

Foto: Maya Hoffman

Fårnäringen är en växande produktionsgren i Sverige med idag 296 712 vuxna tackor (och baggar) fördelade på 9400 besättningar (SJV, 2011). Svenska får producerar framför allt kött och skinn men även mjölk och ull. De är också viktiga markvårdare som håller kulturlandskapet öppet.

Det viktigaste produktionsmålet i de köttproducerande besättningarna är att tackorna föder ett optimalt antal levande lamm per år. Vidare är det viktigt att lammen är friska och har en bra tillväxt. För att nå dessa produktionsmål är det viktigt med friska, högfertila tackor som kan ta god hand om sin avkomma. Tackans mjölkproduktion är av yttersta vikt för friska lamm med hög tillväxt. Mastit påverkar mjölkproduktionen negativt och lamm efter tackor med mastit växer sämre och kan till och med svälta ihjäl. Dessutom kan klinisk (synlig) mastit leda till allvarlig sjukdom hos tackorna och även orsaka dödsfall eller utslagning eftersom aktuell rådgivning innefattar att tackor som haft juverinflammation inte bör betäckas på nytt på grund av den höga risken för återfall. Mastit är dessutom en arbetskrävande sjukdom som ofta kräver veterinärvård, isolering av sjuka djur, stödmatning av lamm och mer där till. Klinisk mastit är dessutom ett välfärdsproblem.

Det övergripande målet med denna studie är friska och hållbara tackor som producerar friska lamm med hög tillväxt, vilket bidrar till en lönsam och uthållig fårproduktion i Sverige.

 Läs mer

 Intramammary infections and somatic cell counts in meat and pelt producing ewes with clinically healthy udders (2017)

Risk factors for intramammary infection in meat- and pelt producing ewes with clinically healthy udders (2022)

Sidan granskades senast : 2024-01-19