Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Porträtt av Anna Omazic.

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

NVI

LUKE

Finansiär

NKJ

Start/Avslut

2024 - 2026

Djurslag

Ren

Medlemmar

Karin Wallin Philippot

Ylva Persson

TARANDUS-nätverket

Foto: Lotta Berg

Det nordiska forskarnätverket TARANDUS, som etablerades 2021, syftade till att skapa en hållbar tvärvetenskaplig plattform. Plattformen användes för att lyfta fram pågående forskning, främja nya samarbeten och tillhandahålla ett forum för diskussioner, nätverkande och planering av forskningsprojekt med fokus på renens hälsa och välfärd. Nätverket skapade också möjligheter för doktorander att förbättra sina kunskaper inom forskningsområdet och presentera sin forskning under utbildningen. Totalt anordnades fyra workshops (WS) under 2021–2023. Nätverket har engagerat cirka 100 nya medlemmar under dessa år, vilket visar att en plattform där forskare kan diskutera olika aspekter gällande renens hälsa och välfärd är uppskattad och behövs. TARANDUS-nätverket är en plattform där forskare kan lära av varandra för att skapa en bättre beredskap för att hantera klimatförändringens effekter inom rennäringen.

Med ny finansiering från NKJ kommer forskarnätverket TARANDUS få möjlighet att träffas under två dagar år 2024 och 2026. Nätverksträffarna kommer att vara hybridmöten med cirka 30 till 40 deltagare på plats och cirka 50 till 70 deltagare uppkopplade digitalt. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Veterinærinstituttet (NVI) kommer att vara värdar för nätverksträffarna.

Sidan granskades senast : 2024-03-15