Gå direkt till innehåll

Landsomfattande övervakning av rävens dvärgbandmask 2012-2014

I tre av 2 779 analyserade rävprover från den landsomfattande övervakningen 2012-2014 påvisades dvärgbandmask. Dessa prover kom från kommuner där dvärgbandmask påvisats tidigare: Uddevalla, Katrineholm och Gnesta.

Övervakningen avslutades den 31 december 2014 och resultaten rapporterades till uppdragsgivaren Jordbruksverket. Utfallet i den avslutade studien stödjer slutsatser från den nationella studie som genomfördes 2011, att förekomsten av parasiten är låg i Sverige. SVA:s undersökning är viktig för att i framtiden kunna ta reda på om dvärgbandmasken blir vanligare i Sverige. Nya studier kan då jämföras med befintliga data.

Trots att förekomsten på nationell nivå är låg så kan den lokalt vara högre i begränsade, ganska små områden. Det visar resultaten av denna och tidigare studier SVA gjort på uppdrag av Jordbruksverket och Naturvårdsverket, där det även ingått prover insamlade inom forskningsprojektet EMIRO och den fortlöpande miljöövervakningen (FoMA) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Insamlingen av rävspillningar (rävträck) till den landsomfattande övervakningen av rävens dvärgbandmask 2012-2014 utfördes till största del av jägare, och samordnades av Svenska Jägareförbundet. Genom länsjaktvårdsföreningarna och jägareförbundets anställda på lokalkontoren runt om i landet har stora frivilliga insatser av hjälpsamma jägare bidragit till att få in prover för analys. Från 249 (86 procent) av landets 290 kommuner har minst ett prov inkommit och 135 kommuner (47 procent) lyckades samla in det provantal som var målsättningen.

Insamlade prov var inte jämt fördelade eller representativa för alla kommuner. Resultatet bedöms dock stämma väl överens med rävinsamlingen från rävjakten 2011, där 0,1 procent av de 3 000 undersökta rävtarmarna var positiva för dvärgbandmask. Fördelningen av rävar från olika kommuner var ännu mer ojämn under 2011, jämfört med den uppföljande rävspillningsinsamlingen.

Insamling av räv i smittade områden

SVA har på Naturvårdsverkets uppdrag genomfört riktade undersökningar kring Uddevalla, Katrineholm, Borlänge, Gnesta och Växjö, de kommuner i Sverige där dvärgbandmask har hittats. Syftet var att ta reda på om smittan fortsatt fanns kvar i dessa områden. Insamlingen av dessa rävar som skjutits under ordinarie jakt, avslutades 2015.

Slutrapport

Rapport till Naturvårdsverket 30 juni 2014: Undersökning av persistens av rävens dvärgbandmask (Echinoccocus Multilocularis) hos rödrävar i områden med konstaterad smitta. NV-10058-12 (pdf)

Kartor

Tabell

Sidan granskades senast : 2024-01-25