Gå direkt till innehåll

Misstanke om kräftpest

Tillvägagångssätt vid misstanke om kräftpestsmittade flodkräftor

SVA, Sektionen för fisk genomför kräfthälsokontroller i naturvatten och i odlingar.

SVA, länsstyrelse och kommun

Proverna skickas in via den aktuella länsstyrelsen eller kommunen. Provtagning och insändning skall därför alltid diskuteras och godkännas av länsstyrelsens/kommunens fiskerikonsulent innan kräftorna skickas. Undersökningen av vilda kräftor bekostas av Havs- och vattenmyndigheten, men om inte länsstyrelse/kommun kontaktats kan kostnaden komma att faktureras insändaren.

SVA skall meddelas av insändaren, helst några dagar före prov skickas in, via telefon 018-67 41 71 eller e-post fiskjour@sva.se.

Urval av kräftor för inskick

Vid urvalet av kräftor att skicka in ska du i första hand välja sjuka eller döende kräftor, men också sådana som påträffats döda. Vid insamling av döda kräftor ska de färskaste exemplaren väljas. När du skickar in både levande och döda kräftor ska det klart framgå vilka kräftor som var levande vid insamlingen. Cirka tio kräftor (både döda och döende) är ett lämpligt antal för analys. Infrysta kräftor kan skickas in i nödfall.

Skicka in kräftor för undersökning

Observera att en ifylld remiss måste bifogas provet, använd Remiss för fisk, blötdjur & skaldjur (pdf).

Transportkartong och adresskort ska beställas från SVA, eller kontakta SVA/Fisk på telefon 018-67 41 71. 
Se fullständiga insändningsinstruktioner (pdf). Nedan följer instruktioner i korthet.

Diagnosen ställs genom identifiering av svampen med molekylärgenetiska metoder (PCR), se SVA:s analys Kräftpest (Aphanomyces astaci) (PCR).

Färska prover

Färska kräftor (döende eller döda) kyls till 0 - 4°C snarast efter insamlandet.  Döda kräftor förpackas individuellt i förslutna påsar eller burkar UTAN vatten. Levande kräftor förpackas med fuktat, ofärgat toalettpapper och mycket LUFT. För varje kräfta noteras om de var döda eller döende vid insamlandet.

Konserverade prover

Konservering av kräftor utförs genom att dessa placeras i 70 procent spritblandning, (2/3 etanol (95 procent) eller T-röd och 1/3 vatten). Se till att kräftan/kräftorna är väl täckta av spritblandningen. Skilj på kräftor som var döda respektive levande vid insamlandet och markera på burken om kräftorna var levande eller döda.

Emballering

Vid transporten till laboratoriet skall icke konserverade kräftor vara väl kylda i tätslutande kylboxar eller liknande. För att undvika frostskador på kräftorna skall de inte vara i direktkontakt med is/kylklampar.
Konserverade kräftor skickas in i täta behållare med omgivande absorberande material (till exempel hushållspapper, pappershanddukar etcetera).

Skicka in prov

Observera att en ifylld remiss måste bifogas provet.

Sänd prov till:

Företagspaket, PostNord Parcel:

SVA
Sektionen för fisk
Travvägen 20
756 51 Uppsala

Brev (till exempel provpåse):
SVA
Sektionen för fisk
751 89 Uppsala

Sidan granskades senast : 2023-09-14