Gå direkt till innehåll

Att ställa diagnos hos get

Grundläggande och avgörande för att ställa diagnos när getter är sjuka är sjukdomshistorien och den kliniska undersökningen.

Analys av blod-, träck-, organ-, mjölk- eller foderprover är ofta ett nödvändigt komplement för att verifiera diagnosen. På SVA:s laboratorier testas prover för såväl vanliga produktionssjukdomar som viktiga epizootier hos getter. Praktiserande veterinärer kan ta kontakt med Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor, som har specialistkompetens för att ge praktiska råd om hur man väljer diagnostik och hanterar sjukdomsproblem i besättningar.

Sidan granskades senast : 2023-04-26