Gå direkt till innehåll

Böldsjuka/Pseudotuberkulos hos alpacka

Andra sjukdomsnamn: Kasseös lymfadenit, Caseous lymphadenitis (CLA)

Kameldjur

Pseudotuberkulos orsakas av bakterien Corynebacterium pseudotuberculosis och är en kronisk infektion som ger bölder framför allt i yttre lymfknutor. Sjukdomen förekommer hos bland annat get, får och kameldjur över hela världen men diagnosen är ovanlig på svenska djur. Det finns en zoonos-aspekt men risken anses liten.

Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Ja

Förekomst

Får, get, dromedar: vanlig och ekonomiskt viktig infektion globalt sett. Förekommer i Sverige men diagnosen är ovanlig.

Alpacka: Förekommer i Sydamerika, USA, Europa. Ett sjukdomsutbrott i Sverige har förekommit.

Hästar, nötkreatur, hjortar: ovanlig.

Symtom 

Abscesser i lymfknutor, framför allt på huvud och hals, även i juvret och invärtes, framför allt i lungor och lever. Avmagring, nedsatt foderlust. Symtom från luftvägarna om abscesser finns i lungorna.

Differentialdiagnoser

Andra bakteriella infektioner, strålsvamp (Actinobacillus lignieresii), abscesser efter vaccination, haematom, tumörer, cystor, tuberkulos.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Corynebacterium pseudotuberculosis.

Infektionsport:

Små sår i hud och slemhinnor.

Spridning:

Intracellulärt till regional lymfknuta, abscessbildning, hematogen spridning till lungor, juver med flera organ. 

Smittvägar:

Rupturerade abscesser kontaminerar närmiljön. Direkt eller indirekt spridning. Eventuellt via respirationsorgan och juver. Ofullständigt kända smittvägar. Överföring mellan djurarter? Importer av djur.

Överlevnad:

C. pseudotuberculosis överlever mer än ett år i miljön.

Inkubationstid:

Ej helt klarlagd. Kan variera upp till sex månader.

Provtagning och diagnostik

Aspirat eller svabbprov från bölder som ej öppnat sig. Aerob odling på blodplatta och biokemiska tester. Serologi för att påvisa specifika antikroppar finns ej vid SVA. Obduktion kan också användas för att ställa diagnos.

Behandling och profylax

Sjuka djur bör isoleras från friska och abscesser kan eventuellt dräneras. C. pseudotuberculosis är känslig för penicillin men svårbehandlad i abscesser. Det kan vara mycket besvärligt att få kontroll över infektionen efter ett utbrott i en djurgrupp. Överväg avlivning av alpackor med pseudotuberkulos. Vid import av djur är det viktigt att försäkra sig om att pseudotuberkulos (böldsjuka) inte förekommer i den säljande besättningen.

Hitta på denna sida