Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Koccidier (Isospora spp) hos katt

  Andra sjukdomsnamn: Isospora spp

  Katt

  Isospora är encelliga parasiter som tillhör gruppen koccidier. Dessa kan ibland orsaka diarré (koccidios) hos kattungar, men påvisas också då och då hos fullt friska katter. Det finns flera olika Isospora-arter; Isospora felis och Isospora rivolta infekterar katter. Hos hund är Isopora canis och I. ohioensis vanligast. Dessa parasiter är värddjurspecifika det vill säga smittan överförs inte mellan hund och katt.

  Har du frågor kring din katt eller dina katter, eller grupper av katter såsom katteri, kattpensionat eller liknande? Boka tid med en veterinär som arbetar med katter vid djursjukhus, djurklinik eller motsvarande.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst - Smittvägar

  Hos katt förekommer I. felis och I. rivolta (vanligast), ibland samtidigt. Infektionen sprids framför allt via mikroskopiska oocystor som utsöndrats i avföringen från infekterade katter. En annan smittkälla är bytesdjur, till exempel smågnagare, som kan vara infekterade med Isospora. Första gången en katt smittas kommer den att utsöndra oocystor under en period (sannolikt någon eller några veckor) och blir sedan mer eller mindre immun, det vill säga om den infekteras igen utsöndrar den inga eller bara små mängder oocystor. Oocystorna kan överleva länge i miljön, framför allt om det är svalt och fuktigt.

  Generellt sett orsakar Isospora sällan sjukdom, men kan ge upphov till diarré hos kattungar om smittrycket är högt. Stress i samband med till exempel avvänjning, transport och flytt kan bidra till att utlösa diarré på grund av Isospora-infektion.

  Symtom

  Kliniska symtom ses i stort sett bara hos kattungar. Drabbade kullar uppvisar vattnig (ibland blodig) diarré, kräkningar, buksmärtor och nedsatt matlust.

  Diagnostik

  Påvisande av oocystor i träckprov. Kliniska symtom kan ibland ses innan oocystutsöndringen kommit igång varför upprepad provtagning kan vara nödvändig för att ställa diagnos. 

  Behandling

  Ofta avläker diarrén av sig själv men man bör försöka motverka uttorkning och näringsbrist. Isospora kan behandlas med toltrazuril som ingår i ett för hund godkänt läkemedel tillsammans med emodepsid mot spolmask och andra rundmaskar (inte längre tillgängligt i Sverige men kan beställas från utlandet via apotek). Detta läkemedel är inte godkänt för katt men det finns studier som visar att toltrazuril har god effekt även hos katt. Alternativt kan preparat innehållande sulfa användas.

  Eftersom oocystorna kan överleva länge i miljön är god hygien och miljösanering viktigt för att undvika återkommande problem hos nya kullar. I uppfödningsmiljö är eliminering av parasiten oftast inte möjlig. För att minska risken för infektion är det viktigt att avföring avlägsnas dagligen, och att miljön där katterna vistas är ren och torr.

  Mer information

  Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara.

  Beställ SVA:s analys

  Parasitologisk träckprovsanalys med flotation

  Paket: mag-tarmparasiter, katt

  Beställ SVA:s produkt

  Parasitprov katt, träck (provtagningsmaterial)

  Sidan granskades senast : 2022-08-16