Gå direkt till innehåll

Rapportera Fästing - resultat till allmänheten

Webbverktyget Rapportera Fästing lanserades i början på maj och sedan dess har det strömmat in rapporter om fästingfynd över hela landet. Här presenterar vi en första lägesbild och ger allmänheten tips om hur vi tillsammans kan förbättra rapporteringen och vad vi ska vara extra uppmärksamma på under sommaren.

Över 11 500 rapporter

Det nya webbverktyget Rapportera Fästing lanserades i början av maj och sedan dess har fått in över 11 500 rapporter om fästingfynd över hela landet. Vi har rapporteringar från alla Sveriges län. I topp för antal rapporteringar är Västra Götalands län och därefter kommer Stockholms och Skånes län. Vår vanliga fästing (Ixodes ricinus) finns nu etablerad över stora delar av Sverige och vi har även fått in rapporter från Norrlands inland där vi vanligen ser väldigt få fästingar.

Karta över fästingförekomst i insamlingen "Rapportera Fästing".

Ovanliga fästingarter

Vi arbetar just nu intensivt med att studera bilder och fästingar som skickats in till SVA. Vi har fått in ett par intressanta fynd av brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus) från Västra Götalands län och Stockholms län samt kennelfästing (Rhipicephalus sanguineus) från Västerbottens län.

Dessa fästingar är inte endemiska i Sverige, men framför allt brokig hundfästing förväntas etablera sig i takt med det varmare klimatet. Arten finns redan på andra sidan Östersjön och i kallare områden än Sverige, till exempel i delar av Ryssland. Kennelfästingen kan lifta hit med hundar eller människor som har varit i Sydeuropa med sina ägare på semester, för att tävla eller för att paras. Den kan också följa med hundar som tas in illegalt i landet. I och med att vårt resande ökar kan vi förvänta oss att vi kommer att påträffa kennelfästingar allt oftare i framtiden.

Både brokig hundfästing och kennelfästing kan bära på encelliga parasiter (piroplasmer) som kan orsaka sjukdom hos hund. Det är dock bara brokig hundfästing som kan bära på den art av parasiter som ger allvarlig sjukdom (Babesia canis).

Brokig hundfästing (Dermacentor reticulatus). Bilden är från webbverktyget Rapportera Fästing och inskickad till SVA för artbestämning.

Håll utkik efter flyttfågelfästingen i sommar

Det spås att bli en varm och torr sommar i Sverige i år. Denna värmebölja kan göra att vi får besök av flyttfågelfästingen (Hyalomma marginatum). Den liftar med flyttfåglar från varmare breddgrader. Vi hittade de första fynden av flyttfågelfästingen, i utvecklat, vuxet stadium för första gången i Sverige i slutet av sommaren 2018. Detta var startskottet för en insamling av flyttfågelfästingen med allmänhetens hjälp för att kunna få mer information om var i landet vi har arten och om den bär på nya smittämnen som vi idag inte har i Sverige.

Vårt föränderliga klimat kan göra att flytfågelfästingen kommer att utvecklas till vuxet stadium och reproducera sig i norra Europa. Vi behöver därför arbeta med att utvärdera vilka risker den utökade geografiska spridningen av dessa fästingarter och relaterade fästingburna smittämnen har i Sverige och i våra grannländer.

Genom att övervaka exotiska fästingarter i Sverige kan vi få en tidig varningssignal om att vi behöver vara uppmärksamma på nya smittämnen som kan orsaka sjukdom hos både djur och människor. Flyttfågelfästingen kan bära på piroplasmer som kan orsaka sjukdom hos hästar samt bakterier och virus som kan orsaka sjukdom hos människor, till exempel rickettsier och krim-kongo blödarfebervirus. Hittills har dessa smittämnen inte hittats i flyttfågelfästingar som skickats in till SVA och analyserats.

Värddjur för en fullvuxen flyttfågelfästing är vanligtvis stora djur som häst och nötkreatur. Hästägare och lantbrukare bör därför vara extra uppmärksamma och känna igenom sina djur under fästingsäsongen. Vanligen hittas fästingen på djurets bakkropp, vid svansroten, i ljumskarna, kring juvret och kring könsorganen. Rapportera ditt fynd via webbverktyget Rapportera Fästing.

Flyttfågelfästing, Hyalomma marginatum. Foto: SVA

Artificiell intelligens nästa steg i arbetet

Nästa steg i arbetet med webbverktyget är att lägga till en bildanalysmodell. Med hjälp av artificiell intelligens kommer bilderna som rapporteras in att granskas och generera ett direkt svar till insändaren. För att träna modellen behövs många bilder på fästingar. Vi är därför tacksamma om du tar ett foto på fästingen du hittat i samband med att du rapporterar ditt fynd. Alla bilder som skickas in används för att träna modellen inför nästa fästingsäsong.

Fortsätt rapportera

Vi behöver fortsatt hjälp att rapportera in fynd av fästingar under hela fästingsäsongen. Genom att skicka in rapporter bidrar du till forskningen om fästingarter och fästingburna sjukdomar! De aktuella resultaten är ett bevis på hur ett effektivt samarbete mellan SVA:s personal och allmänheten kan bidra till forskningssamhället. Rapportera Fästing har arbetats fram inom forskningsprojektet IDAlert .

Projektet har fokus på den ökande risken för att sjukdomar sprids mellan djur och människa (zoonoser) när klimatet förändras. Ett av målen med projektet är att öka beredskapen gällande nya fästingburna infektioner med hjälp av digitala verktyg som kan ge oss tidiga varningssignaler. Projektet fortgår fram till år 2027.

Tack för att du hjälper oss!

Sidan granskades senast : 2023-06-27